Sportovní zařízení

Fresh kruháč

– Větrání fitness centra pomocí stávajícího vzduchotechnického systému
– Klimatizace fitness centra pomocí VRV systému

Sportovní hala Kladno

– Větrání a chlazení sportovní haly pomocí centrální rekuperační jednotky